Privacy beleid

Let’s Go Africa Community Development Internship & Volunteer Agency

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring bevat de privacy bepalingen voor de Let’s Go Africa (LGA) website en dienstverlening met daarin de behandeling van de door jouw verstrekte persoonlijke informatie.

De verklaring gaat uit van het beginsel dat jij als gebruiker zo veel mogelijk controle hebt over jouw privacy en dat wij zonder jouw voorafgaande toestemming, geen (persoonlijke) informatie welke tot jou is te herleiden als individuele gebruiker van de website en dienstverlening- aan derden ter beschikking stellen, in welke vorm dan ook.

Verwerken van persoonlijke gegevens:

Je kunt onze website bezoeken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat je persoonlijke informatie hoeft te verstrekken. Echter, voor het volledig kunnen aanbieden van onze diensten is het nodig dat wij gegevens verwerken zoals je naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer, CV en dergelijke alsmede eventueel noodzakelijke gegevens voor het doen van een betaling. Je kunt ons te allen tijde vragen de door jouw verstrekte gegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit onze database.

We verzamelen het liefst zo min mogelijk gegevens van je. Toch is dat soms nodig, om bijvoorbeeld je te helpen met voorbereidingen vooraf aan je reis (b.v. ticket boeken, visumaanvraag). Let’s Go Africa behandelt je gegevens zorgvuldig en zorgt ervoor dat je privacy gewaarborgd blijft.

Daarom geven we je deze 6 privacy promises mee:

1. Je persoonlijke gegevens beschermen we alsof het die van onszelf zijn.

2. Je persoonlijke gegevens gebruiken we alleen voor de in deze privacyverklaring omschreven doeleinden.

3. We verwerken gegevens binnen de kaders van de Europese privacywetgeving

4. Wij bewaren je gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

5. Persoonsgegevens worden niet verkocht of verder verwerkt.

6. Je persoonlijke gegevens delen we nooit zonder gegronde reden met andere partijen.

Persoonsgegevens die wij verzamelen

Wij slaan de volgende persoonsgegevens op:

Naam, geboortedatum en adresgegevens

Je naam wordt opgeslagen omdat we je liever niet aanspreken met je klantnummer. Je adres, geboortedatum (voor screening) en woonplaats hebben we onder meer nodig voor het opstellen van facturen.

E-mailadres

We bewaren je e-mailadres zodat het mogelijk is om contact op te nemen en om je belangrijke berichten over je reis te sturen.

Telefoonnummer

Je telefoonnummer gebruiken we om contact met je op te nemen in een noodgeval of om je input te vragen.

Studie gerelateerde persoonsgegevens (CV)

Om onze dienst zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren en de beste project match te adviseren, willen we graag weten waar jou interesse en kwaliteiten liggen. Dit checken we aan de hand van je CV en motivatie.

Overige gegevens die Lets Go Africa verwerkt
Paspoort

In sommige gevallen noodzakelijk om te assisteren met het regelen van een visum.

Religie

Wij zullen hier in geen geval een oordeel over hebben, maar het is in sommige gevallen belangrijk voor zowel de persoon die naar Afrika vertrekt als de partner organisatie dat men hiervan op de hoogte is. Het zou namelijk kunnen zijn dat de geloofsovertuiging van iemand niet aansluit bij strikte normen en waarden die sommige partner organisaties hanteren, waardoor iedereen beter vooraf al hierover ingelicht is i.p.v. ter plaatse mogelijk ongemakkelijke situaties te krijgen. LGA zou hier open en eerlijk in adviseren gedurende het project matchingsproces.

Medische gegevens & Dieet:

Noodzakelijk voor de partner organisatie, contact persoon en eventueel gastgezin om hiervan op de hoogte te zijn om te voorkomen dat er een bepaalde situatie omtrent de gezondheid zich voor doet of op de hoogte zijn wanneer er iets daadwerkelijk iets gebeurt en passend te reageren.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Aangezien je komt te werken met kwetsbare doelgroepen bij onze partner organisaties in Afrika is het van belang dat we ervan bewust zijn dat iemand bijvoorbeeld geen strafblad heeft of een ander aspect in het verleden, die reden zou kunnen zijn om iemand te weigeren.

Je hebt beslissingsbevoegdheid ten aanzien van de gegevens die wij verzamelen. Wanneer je wordt gevraagd om persoonlijke gegevens te verstrekken, kan je dit weigeren. Maar als je ervoor kiest om geen gegevens over te dragen die nodig zijn om onze dienst te bieden, zal je de dienst mogelijk niet kunnen gebruiken.

Daarnaast verzamelen we de inhoud van berichten die je naar ons verstuurd hebt, zoals feedback en of vragen en informatie die je verschaft hebt voor klantenondersteuning.

Doeleinden van de gegevensverwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens natuurlijk niet zonder achterliggende redenen, maar hebben ze nodig voor:

  • het aangaan en uitvoeren van jouw overeenkomst met ons, zodat we weten van welke diensten jij gebruik wilt maken;
  • het opnemen van contact, bijvoorbeeld om je te helpen bij een probleem waar je tegenaan loopt;
  • het beveiligen van onze diensten en het bestrijden van fraude, zodat bijvoorbeeld niet iemand anders zich als jou voordoet;
  • het behandelen van reacties op onze vacatures en het koppelen aan ons partner project, zodat we beter weten of jij de juiste match bent.

Na het verkrijgen van jouw toestemming gebruiken we je persoonsgegevens ook voor:

  • het verbeteren en evalueren van onze website en diensten, zodat we bijvoorbeeld weten welke nieuwe functionaliteiten jij graag in onze diensten terugziet;
  • het afstemmen van onze content op jouw interesses;
  • het promoten van jouw werkzaamheden

Wij zullen je persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken dan degene die hierboven besproken zijn, tenzij je daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Beveiliging

Wij nemen strenge beveiligingsmaatregelen om misbruik van, en ongeautoriseerde toegang tot je persoonsgegevens te voorkomen. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot je gegevens, dat de toegang tot je gegevens afgeschermd is en dat onze beveiligingsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Daarnaast maken wij gebruik van SSL-certificaten voor een veilige overdracht van je gegevens en je communicatie met ons.

Jouw privacy en derde partijen

Wanneer iemand ons aanbiedt om zomaar je persoonsgegevens te mogen kopen, zullen we hem vriendelijk de deur wijzen. We zullen je gegevens alleen met anderen delen in de volgende drie gevallen:

  • Voor het verlenen of uitvoeren van onze diensten

Matchen bij 1 van onze partner organisaties.

  • Bij een visumaanvraag met een bemiddelingsbureau

Dit gebeurd alleen na jouw goedkeuring.

  • Voor het uitvoeren van een wettelijke verplichting

Een politievordering kan ons verplichten om jouw gegevens met de politie te delen.

Websites van derden

Letsgoafrica.nl kan links bevatten naar websites van derden, die mogelijk een privacy beleid hebben dat verschilt van het onze. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de activiteiten en praktijken die op deze websites plaatsvinden. Dienovereenkomstig raden wij je aan om het privacy beleid te lezen dat is gepost op elke website waartoe je via Letsgoafrica.nl toegang hebt.

Jouw privacy rechten

Als gebruiker van onze website en diensten heb jij enkele handige privacy rechten tot je beschikking. Zo kan je ons vragen om inzage in of correctie, verplaatsing of verwijdering van je persoonsgegevens. Daarnaast is het mogelijk om te vragen verdere verwerking van je persoonsgegevens tijdelijk stil te zetten of zelfs hiertegen bezwaar te maken.

Wil je deze rechten inzetten of er meer over weten, neem dan contact met ons op via mail naar info@letsgoafrica.nl.

Het is ook mogelijk om contact met ons op te nemen wanneer je niet een van je privacy rechten wil uitoefenen, maar een klacht wil indienen over iets waar je niet tevreden over bent. Op grond van de privacywetgeving heb je ook het recht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens aan te kloppen, de Nederlandse waakhond van de privacywetgeving.

Contactgegevens

Mocht je na het lezen van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan contact met ons op.

Have a cookie

Let’s Go Africa uses Google Analytics to help us understand how you use the site and ways that we can improve your experience.